Мисия

Ние предоставяме качествено актуално образование, основано на исторически традиции в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество.

Ние се стремим да изградим у децата и младежите основателно самочувствие на свободни, знаещи и можещи хора, съзидатели на по-мирен, по-интересен и по-добър свят.