Информация за приема след 7. клас

Уважаеми родители, уважаеми ученици от VII клас, информираме ви, че сайтът, на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.
Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт подавате заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.
Предлагаме ви и списък с училища-гнезда за приемане на заявленията.

Учениците могат да се запознаят с проверените и оценени изпитни работи от НВО само в присъствието на родител /настойник/ както следва:

  • по БЕЛ – в 22. СУ „Г. С. Раковски“,

район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 134

  • по математика – в 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул.“Пиротска“ № 68

ГРАФИК

• 06.06.2018 г., сряда, от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 07.06.2018 г., четвъртък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 08.06.2018 г., петък, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 11.06.2018 г., понеделник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

• 12.06.2018 г., вторник, от 08,30 ч. до 12,30 ч. и от 14,00 ч. до 18,00 ч.

Обръщаме внимание, че не се разрешава по време на запознаване с изпитната работа изнасяне, копиране, преснимане или преписване на изпитна работа и на рецензиите/бележките на оценителите.

Напомняме ви, че всички изпити за проверка на способностите след завършен VII клас започват от 09:00 часа, както следва:

  • Изобразително изкуство – 01.06.2018 г.;
  • Музика – 04.06.2018 г.

Кандидатите следва да заемат местата си в определените училища не по-късно от 08:30 часа като носят със себе си документ за самоличност и служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.

Учениците носят и определените в учебните програми собствени материали и инструменти.

За изпита по изобразително изкуство рисувателният лист и глината се осигуряват от Областната комисия за прием на ученици. Изпитът за проверка на способностите по изобразително изкуство е практически с продължителност 5 (пет) астрономически часа.

За изпита по музика, учениците носят музикалния си инструмент, като в изпитната зала се осигурява само пиано. При необходимост – нотни партитури, синбек (формат МР3 , CD). Изпитът за проверка на способностите по музика е устен и практически и е с продължителност в зависимост от индивидуалното изпълнение, но не по-малко от десет минути за всеки кандидат.