06.04 – Информация от Директора

Уважаеми ученици и родители,

Уважаеми колеги и партньори,

Днес ще започна обръщението си към вас с цитат на един семеен наш приятел, художник и изключителна личност – академик Румен Скорчев. За някои от Вас неговите графики и живописни платна са досег до един вълнуващ свят. Лично аз за приятеля – Румен Скорчев, не мога да говоря в минало време. Но всъщност това няма значение, защото искам да предам конкретно послание, затова нека се върнем към думите му, които в дни на тревожност си припомням:

„ Дали светът ще бъде зъл или добър към нас – зависи от силите, които имаме, за да го претворим.“

Уважаеми ученици,

Днес, точно сега, е изключително важно да бъдете отговорни, дисциплинирани и разумни в поведението си. Не подценявайте дистанционната форма на обучение и бъдете силно мотивирани, за да докажете преди всичко на себе си, че можете да се справите в извънредната ситуация, в която сте поставени. Всеки ден идват нови и нови знания за усвояване, които се натрупват. Вашите учители всеки ден, най-отговорно, следват седмичната програма. Дойде моментът, в който започва реалното оценяване – 06.04.2020г. Оценките са качествен и количествен съизмерим показател на вашите знания. Учителите с основание се притесняват за изпитване в онлайн среда, но всички трябва заедно да преминем през това!

Уважаеми родители,

Няма да припомням платформите и начина, по който се осъществява дистанционната форма на обучение в училището.

За разлика от други училища ние обхванахме в дистанционно обучение всички предмети от седмичната програма. Заложени са часовете по ФВС, изобразително изкуство, музика и то с определена цел – да се разнообрази натовареното ежедневие на учениците и те да отделят време и за разтоварващи дейности.

Учениците, които са в самостоятелна форма на обучение, т.е. трима, са включени в дистанционната форма на обучение, за да им помогнем в подготовката за годишните изпити.

Колеги с групи по извънкласни дейности продължават своята работа с тях.

Училищният логопед започна дейности с учениците, които са включени в неговите седмични занимания.

Психолозите продължават своята активна работа с ученици, нуждаещи се от личностна подкрепа. Към момента, нямаме информация само за двама ученици от общо 1020.

Колегите от подготвителните групи към училището възобновиха обучителния процес за нашите най-малки и чаровни възпитаници. В този процес изключително много разчитаме на съдействието на родителите.

Навлизаме в организационен прием на документи, свързани с участие в класирането за прием на деца в подготвителните групи, а също така и за прием в І клас.

Изготвят се необходимите справки и се издават служебни бележки на учениците от 12 клас за явяване на ДЗИ.

Реализираме процедурата по избор и заявки на учебници за следващата година.

Училищните институции показаха, че могат да работят, без да прекъсват своите ежедневни дейности.

Продължавам в рамките на деня да отговарям на поставени въпроси, през електронната поща, т.е. на имейл V.Paldamova@134sousofia.org  

Продължавам да информирам председателя на Училищно настоятелство, както и председателя на Обществения съвет, за образователния процес в училището по време на извънредна ситуация в страната.

Уважаеми родители, знам колко е трудно за всяко едно семейство да се справи с положението. Знам, че са много тревогите и страховете в домовете ви, но ви благодаря, че в това изпитание сме заедно, че имаме силата да се обединим, за да бъде утрешният ден спокоен, за да бъдат децата на 134. СУ уверени в знанията си.

Скъпи колеги, в този момент всичко, което се случва в онлайн училищна среда, зависи от вашата воля, решимост и професионализъм. Убедена съм, че единството на екипа, правилните решения и човешката добронамереност ще ни помогнат да продължим.

Всеки понеделник ще публикувам информация за родителите и учениците на училищния сайт, както и всеки ден активно ще продължа да комуникирам с колегите си.

Бъдете здрави и се пазете!

В момента е важно да запазим спокойствие и добронамереност в предстоящите месеци.

Весела Палдъмова-Ковачева, директор