Протоколи от заседание на Обществен съвет

ПРОТОКОЛ № 9 / 14.09.2020 г. от задесание на Обществен съвет към 134.СУ „Димчо Дебелянов”
ПРОТОКОЛ № 8/23.01.2020 г. от заседание на Обществен съвет към 134. СУ „Димчо Дебелянов”
Протокол № 7/17.12.2018 от заседание на Обществен съвет към 134.СУ „Димчо Дебелянов“