Документи

На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, актуални за учебната 2018/2019 година:

 

Правилник за устройството и дейността на 134.СУ за учебната 2018/2019 г.

Етичен кодекс на училищната общност

Стратегия за развитие на 134. СУ