Семинар „Интерактивни класни стаи и диагностика на постиженията“

РУО на МОН – София-град, Център за високи постижения в образованието към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – София, 30. СУ „Братя Миладинови“, съвместно с Брейнуер ЕООД, организират семинар „Интерактивни класни стаи и диагностика на постиженията“ на 21 април 2017, петък.

Попълнете ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

РУО на МОН – София-град
30. СУ „Братя Миладинови“
Център за високи постижения в образованието
към 134. СУ „Димчо Дебелянов“ – София

съвместно с Брейнуер ЕООД

организират

Семинар
„Интерактивни класни стаи и диагностика на постиженията“

на 21 април 2017, петък

Семинарът е насочен към директори и учители, отговорни за внедряването на информационни и комуникационни технологии в учебния процес в училище. В него ще бъдат представен успешен модел на технологични решения за обучение в клас, при които активно се използва интерактивен дисплей/дъска, смартфон и таблет за всеки ученик. Натрупаните резултати от постиженията на учениците се обработват автоматично чрез облачна услуга, която позволява да бъде направен анализ на постиженията на учениците и работата на учителя в клас.

Участниците в семинара ще могат да видят как част от модела се е използвал в рамките на едногодишен пилотен проект с участието на 1. СУ „Пенчо Славейков“, 2. СУ „Емилиян Станев“, 30. СУ „Братя Миладинови“, 51. СУ „Елисавета Багряна“, 138. СУ „Васил Златарски“ и 134. СУ „Димчо Дебелянов“.

Предварителна програма

10:30 – 10:40 Откриване

Ваня Кастрева, началник РУО на МОН – София-град
Атанаска Рейха, директор на 30. СУ „Братя Миладинови“

10:40 – 10:45 Проектът One-to-One

Ивайло Иванов, ръководител на Център за високи постижения в образованието

10:40 – 10:50 AClass – тайванския модел за смарт класна стая и училище*

Самс Янг, вицепрезидент на AClass

10:50 – 11:10 Открит урок с използване на тайванския модел

Ученици и учител от 30. СУ „Братя Миладинови“

11:10 – 11:30 Възможности за диагностика на ученическите постижения и работата на учителя в час чрез облачна система*

Самс Янг, вицепрезидент на AClass

11:30 – 12:00 Представяне на опита на 5-те пилотни училища за внедряване на
модела
One-to-One

*Ще бъде осигурен симултантен превод на български език.

Заявки за участие се подават до 18 април 2017г. с попълване на електронен формуляр.

Попълнете ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

Участието в семинара е безплатно!