Свободно място за ІІ резерва, момичета – Магделена Петкова

Уважаеми родители,

приключи записването на първите резерви съгласно регламента.

Записана е Михаела Пандева, І резерва.

Не  е записан Любомир Джогански, вх. № 6887.

Мястото се предоставя за записване на ІІ резерва от момичета, 10 точки, Магделена Петкова.

Времето за записването на ІІ резерва е до 15.00ч.

След приключване на записването на ІІ резерва ще бъде публикувана информация дали съществува възможност за подаване на заявления за ІІ класиране, по съответния регламент за училището.