И през изминалата седмица продължихме дейността по Проект „Ръка за ръка“. Този път активно се изявиха учениците от 10 б клас, които проведоха онлайн срещи-уроци с учениците от 4а и 4б клас на тема Толерантност и приятелство.