Безплатни горещи телефонни линии

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Уведомяваме Ви, че Министерство на образованието и науката за трети път откри безплатни горещи телефонни линии за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически и непедагогически специалисти от цялата страна в създалата се ситуация с COVID-19 и продължителното неприсъствено обучение.

Линиите работят от понеделник до петък от 08.30 ч. до 16.30 ч. При преценка психолозите могат да насочват нуждаещите се хора към услуги за подкрепа в общността.

Организацията за предоставяне на психологическа подкрепа е създадена съвместно с регионалните управления на образованието, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и директори на училища. Планирано е телефонните линии да са отворени до 31.03.2022 г.

Горещата телефонна линия за психологическа подкрепа за София-град е следната:

СОФИЯ-ГРАД – 0877 183 133